องค์การ บริหาร ส่วน ตำบล แม่ มี หนอง หนอง ม่วง ไข่ แพร่ ฟอรัม

องค์การ บริหาร ส่วน แม่ คำ อ อ อ.หนอง ม่วง ไข่ จ.แพร่ ฟอรัม


1. Sol Casino

Sol casino

Бонус за регистрацию: 80 Бесплатных Спинов ( Ссылка на Бесплатный Бонус )

 

Бонус за первый депозит: 100% за пополнение на €/$/₽ 200 ( Ссылка на регистрацию )

 

САЙТ SOL CASINO

 


 

2. Rox Casino

Rox casino

Бонус за регистрацию: 80 Бесплатных Спинов ( Ссылка на Бесплатный Бонус )

 

Бонус за первый депозит: 150% за пополнение на €/$/₽ 1000 ( Ссылка на регистрацию )

 

ОТКРЫТЬ ROX CASINO

 


 

3. Jet Casino

Jet casino

Бонус за регистрацию: 50 Бесплатных Спинов ( Ссылка на Бесплатный Бонус )

 

Бонус за первый депозит: 200% за пополнение на €/$/₽ 500 ( Ссылка на регистрацию )

 

ВОЙТИ JET CASINO

 


 

4. Fresh Casino

Fresh casino

Бонус за регистрацию: 150 Бесплатных Спинов ( Ссылка на Бесплатный Бонус )

 

Бонус за первый депозит: 200% за пополнение на €/$/₽ 500 ( Ссылка на регистрацию )

 

ОТКРЫТЬ FRESH CASINO

 


 

5. Izzi Casino

Izzi casino

Бонус за регистрацию: 60 Бесплатных Спинов ( Ссылка на Бесплатный Бонус )

 

Бонус за первый депозит: 200% за пополнение на €/$/₽ 500 ( Ссылка на регистрацию )

 

ВОЙТИ IZZI CASINO

 


 

6. Legzo Casino

Legzo casino

Бонус за регистрацию: 100 Бесплатных Спинов ( Ссылка на Бесплатный Бонус )

 

Бонус за первый депозит: 150% за пополнение на €/$/₽ 300 ( Ссылка на регистрацию )

 

ПЕРЕЙТИ LEGZO CASINO

 


 

 

 

 

 

 

 

องค์การ บริหาร ส่วน แม่ คำ อ อ อ.หนอง ม่วง ไข่ จ.แพร่ ฟอรัม

17 กุมภาพันธ์, 2023 20:35

ยินดี ต้อน รับ เข้า สู่ เว็บไซต์ บริหาร ส่วน ตำบล แม่ มี หนอง ม่วง ไข่ แพร่ แพร่ 54170, โทรศัพท์ 0-5450-6181

องค์การ บริหาร ส่วน ตำบล แม่ อ อ.หนอง ม่วง จ แพร่ แพร่ แพร่ แพร่ แพร่ แพร่ แพร่ แพร่ แพร่

 • หน้า แรก
  • ข่าว ประชาสัมพันธ์
   • ข่าว สาร ประชาสัมพันธ์
    • รายงาน ผล การ สำรวจ พอใจ พอใจ ให้ ให้ บริการ 64
    • รายงาน การ กำกับ การ งาน รอบ 6 เดือน 1/65
    • รายงาน การ กำกับ ติดตาม การ จ่าย งบ ประมาณ ประจำ รอบ รอบ 6 เดือน 1/65
   • ประกาศ จัด ซื้อ-จัดจ้าง
    • ประกาศ เผยแพร่ แผน ประจำ งบ ประมาณ ประมาณ 2565
    • ประกาศ ต่าง ๆ เกี่ยว กับ จัด จัดจ้าง จัดจ้าง หรือ การ พัสดุ พัสดุ
     • ประกาศ ผู้ ชนะ การ เสนอ ราคา ก่อสร้าง ราง ริน น้ำ คอนกรีต เสริมเหล็ก นาง เนาว์ ถึง นานาย บุญ ส่ง พรม วัง 3
     • ประกาศ องค์การ บริหาร ส่วน แม่ มี เรื่อง เรื่อง ประกาศ การ เสนอ ราคา จัด ซื้อธง สี ส้ม โครงการ ป้องกัน และ ลด ทาง ช่วง เทศกาล วิธี เจาะจง เจาะจง เจาะจง เจาะจง เจาะจง
     • ประกาศ องค์การ บริหาร ส่วน ตำบล คำ มี เรื่อง ประกาศ ผู้ การ ราคา ซื้อ วัสดุ สำนักงาน กอง คลัง โดย วิธี เจาะจง เจาะจง เจาะจง เจาะจง เจาะจง เจาะจง เจาะจง
     • ประกาศ องค์การ บริหาร ส่วน ตำบล คำ มี เรื่อง ประกาศ ผู้ การ ราคา ซื้อ วัสดุ งาน งาน ครัว โดย วิธี เจาะจง เจาะจง เจาะจง เจาะจง เจาะจง เจาะจง เจาะจง.
   • ประกาศ จาก ระบบ e-gp
   • สรุป ผล การ จัด ซื้อ หรือ จัดหา จัดหา พัสดุ ราย เดือน (สขร สขร.1)
    • สรุป ผล การ ดำเนิน การ ซื้อ จัดจ้าง ใน รอบ ตุลาคม ตุลาคม 2564 องค์การ ส่วน ตำบล ตำบล มี มี มี มี มี
    • สรุป ผล การ ดำเนิน การ ซื้อ จัดจ้าง ใน รอบ พฤศจิกายน พฤศจิกายน 2564 องค์การ ส่วน ตำบล ตำบล มี มี มี มี มี
    • สรุป ผล การ ดำเนิน การ ซื้อ ใน ใน รอบ เดือน 2564
    • สรุป ผล การ ดำเนิน ซื้อ จัดจ้าง ใน ใน รอบ มกราคม 2565
    • สรุป ผล การ ดำเนิน ซื้อ จัดจ้าง ใน ใน รอบ กุมภาพันธ์ 2565
    • สรุป ผล การ ดำเนิน การ ซื้อ จัดจ้าง ใน รอบ เดือน มีนาคม 2565 (สขร สขร สขร สขร.1)
   • การ ประเมิน คุณธรรม และ ความ การ ดำเนิน งาน ของ องค์กร ส่วน ท้องถิ่น
   • มาตรการ ส่งเสริม คุณธรรม ความ ภาย ใน หน่วย งาน
   • การ ดำเนิน การ ตาม มาตรการ คุณธรรม ความ ความ โปร่งใส ภาย หน่วย งาน
   • กิจการ สภา
   • กอง ทุน หลัก สุขภาพ สุขภาพ
   • ข้อมูล เชิง สถิติ ให้ ประจำ ปี ปี 2565
   • รายงาน ผล การ ใช้ ประมาณ ประจำ ปี 2564
   • รายงาน ผล การ วิเคราะห์ ผล จัด จัดจ้าง จัดจ้าง ประจำ ปี ประมาณ 2564
   • การ มี ส่วน ของ บริหาร บริหาร
   • การ ประเมิน ความ การ ประจำ ปี ปี 2565
  • รู้จัก อบต.
   • สภาพ ทั่ว ไป
   • ลักษณะ สังคม
   • บริการ ขั้น พื้นฐาน
   • สาธารณูปโภค
   • สถานที่ สำคัญ ใน ตำบล
   • ผลิตภัณฑ์ ใน ตำบล
  • ข่าว กิจกรรม อบต.
  • เกี่ยว กับ อบต.
   • วิสัยทัศน์
   • ยุทธศาสตร์
   • โครง สร้าง องค์กร
   • ผู้ บริหาร
   • สมาชิก สภา
   • หัวหน้า ส่วน ราชการ
   • บุคลากร อำนาจ หน้าที่ อำนาจ หน่วย งาน ตาม ที่ กฎหมาย กฎหมาย กำหนด กำหนด
    • นโยบาย การ บริหาร บุคคล บุคคล
    • การ ดำเนิน การ นโยบาย การ ทรัพยากร บุคคล บุคคล
    • หลัก เกณฑ์ การ และ พัฒนา บุคคล บุคคล บุคคล
    • รายงาน ผล การ และ ทรัพยากร บุคคล ประจำ ปี
   • อำนาจ หน้าที่ ของ อบต.
   • องค์กร แห่ง การ รู้ รู้
    • การ เปิด โอกาส ให้ เกิด มี ร่วม 65
    • การ เสริม สร้าง องค์กร องค์กร
   • แผน พัฒนา ท้องถิ่น
   • แผน การ ดําเนิน ประจํา ปี ประมาณ พ พ.ศ.2565
   • รายงาน การ การ ติดตาม และ แผน พัฒนา ท้องถิ่น ประจำ ปี ประมาณ พ.ศ. 2564
   • แผน การ ใช้ งบ ราย จ่าย ประจำ ปี 2565
   • เจต จำนง สุจริต ผู้ บริหาร บริหาร
   • รายงาน ผล การ ดำเนิน ทุจริต ประจำ ปี 2564
   • มาตรการ ส่งเสริม คุณธรรม และ ความ ภาย หน่วย หน่วย งาน 2565
  • ระเบียบ ข้อ กฎหมาย
   • พ.ร.บ./พ.ร.ก.
   • ระเบียบ กระทรวง มหาด ไทย
   • ระเบียบ ปฏิบัติ อื่น
   • ข้อ บัญญัติ
   • รายงาน การ ติดตาม ประเมิน ผล พัฒนา ท้องถิ่น ท้องถิ่น
   • แผน พัฒนา ท้องถิ่น ปี ปี
   • แผน พัฒนา ท้องถิ่น
   • พรบ.การ อำนวย ความ ใน พิจารณา อนุญาต ของ ทาง ราชการ ราชการ พ พ.ศ. 2558
  • Електронна послуга อบต.แม่ คำ มี.
   • Електронна послуга อบต.แม่ คำ มี.
   • คู่ มือ หรือ การ งาน งาน
   • คู่ มือ หรือ การ บริการ บริการ
  • แจ้ง เรื่อง ร้อง เรียน
   • มาตรการ ส่งเสริม คุณธรรม ความ ภาย ใน หน่วย งาน 2565
   • การ ดำเนิน การ ตาม มาตรการ คุณธรรม และ ความ โปร่งใส ภาย หน่วย งาน 2565
   • รายงาน การ กำกับ ติดตาม การ การ ป้องกัน การ ทุจริต ปี รอบ 6 เดือน 1/65
   • แผน ปฏิบัติ การ ป้องกัน ปี ปี 2565
   • แนว ปฏิบัติ การ การ ร้อง เรียน การ ทุจริต และ และ ประพฤติมิชอบ ประพฤติมิชอบ
   • ข้อมูล เชิง สถิติ ร้อง การ ทุจริต และ ประพฤติมิชอบ ประพฤติมิชอบ ต ต.ค.-มี.ค.65
   • การ ดำเนิน การ จัด ความ เสี่ยง การ ทุจริต 65
   • ฟอร์ม ร้อง เรียน ทุกข์ ทุกข์
   • แบบ สอบถาม ความ พอใจ พอใจ
   • เว็บบอร์ด สนทนา ใน อบต.
  • ติดต่อ อบต.
   • ติดต่อ อบต.
   • สาย ตรง ผู้ บริหาร
   • สำนัก งาน ปลัด
   • งาน กอง คลัง
   • งาน กอง ช่าง
 • ทะเบียน รับ, หนังสือ การ การ
 • ระเบียบ ข้อ กฎหมาย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2566 223/2566 [สป 51007/ว 125-20 ม.ค. 66] เรื่อง ขอ ความ วารสาร องค์การ บริหาร ส่วน จังหวัด จังหวัด

 • 16 กุมภาพันธ์ 2566 222/2566 [พร 52601/ว 17-2 ก.พ. 66] เรื่อง แจ้ง ช่อง อิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อ ราชการ ราชการ ราชการ

 • 16 กุมภาพันธ์ 2566 221/2566 [พร 0818/ว 79-31 ม.ค. 66] เรื่อง ซักซ้อม ปฏิทิน เชื่อมโยง การ บูรณา บูรณา การ ระดับ พื้นที่ ตาม ระเบียบ กระทรวง มหาด ไทย ว่า การ จัด ทำ ประสาน แผน พัฒนา พื้นที่ ใน อำเภอ และ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ.ศ. 2562 ของ แผน พัฒนา พระ พระ ราชกฤษฎีกา ว่า ด้วย การ เชิง พื้นที่ แบบ บูรณา พ พ พ พ พ.ศ. 2565

 • 16 กุมภาพันธ์ 2566 220/2566 [พร 0818/ว 90-3 ก.พ. 66] เรื่อง ขอ เชิญ ประชุม ประชุม นโยบาย นโยบาย การ ของ ผู้ ผู้ ว่า แพร่ แพร่

 • 16 กุมภาพันธ์ 2566 219/2566 [พร 0818/ว 70-31 ม.ค. 66] เรื่อง ขอ เชิญ การ งาน ประเพณี ประเพณี ไหว้ พระธาตุ เมือง แพร่ แห่ ตุง ประจำ ปี ปี 2566

 • 16 กุมภาพันธ์ 2566 218/2566 [2 ก.พ. 66] เรื่อง ใบ เสนอ ราคา

 • 16 กุมภาพันธ์ 2566 217/2566 [2 ก.พ. 66] เรื่อง ใบ เสนอ ราคา

 • 16 กุมภาพันธ์ 2566 216/2566 [พร 0023.14/ว 93-6 ก.พ. 66] เรื่อง แจ้ง คำ แต่งตั้ง กรรมการ การ ขับเคลื่อน โครงการ สร้าง สุขภาพ เชิง รุก เพื่อ ลด ภาวะ ก่อน อำเภอ หนอง ไข่ ไข่ ไข่ ไข่ ไข่ ไข่ ไข่

 • 16 กุมภาพันธ์ 2566 215/2566 [พร 0023.4/ว 501-3 ก.พ. 66] เรื่อง ขอ หารือ การ ขอ ก่อสร้าง ช่อ ลอด (บล๊อก คอนเวิร์ส) ใต้ หลวง ท้องถิ่น ท้องถิ่น ท้องถิ่น ท้องถิ่น

หน้า หลัก เว็บบอร์ด ใน อบต อบต.แม่ คำ มี

เว็บบอร์ด สนทนา ใน อบต.แม่ คำ มี

ท่าน สามารถ ตั้ง กระทู้ สอบถาม หัวข้อ ต้องการ ต้องการ ตั้ง กระทู้ เลือก เลือก เพิ่ม หัวข้อ เพื่อ ตั้ง กระทู้ ท่าน ท่าน

Казино з мінімальними депозитами 10 рублів: бонус за казино Argo за реєстрацію

@онлайн-ігри-8284

เข้า ร่วม: มิ.ย. 22, 2022
Востаннє побачене: มิ.ย. 22, 2022

หนังสือ ราชการ สถ.

 1. แจ้ง การ โอน เงิน ภาษี เพิ่ม บัญชี บัญชี องค์การ บริหาร จังหวัด จังหวัด

  หมวด:
  หนังสือ ราชการ กรม สถ.
  วัน ที่: 2023-02-17

 2. การ เร่งรัด ให้ องค์กร ปกครอง ท้องถิ่น ดำเนิน การ ชำระ ค่า ชำระ ชำระ (ค่า น้ำ ประปา)

  หมวด:
  หนังสือ ราชการ กรม สถ.
  วัน ที่: 2023-02-17

 3. แจ้ง การ โอน เงิน ภาษี เพิ่ม บัญชี บัญชี องค์การ บริหาร จังหวัด จังหวัด

  หมวด:
  หนังสือ ราชการ กรม สถ.
  วัน ที่: 2023-02-17

 4. ขอ ความ อนุเคราะห์ รายงาน ผล การ จ่าย งบ ประมาณ รายการ อุด ตาม อำนาจ หน้าที่ และ ภารกิจ โอน ประจำ ปี พ พ พ พ พ พ พ.ศ. 2564 – 2567 เพื่อ ประกอบ ประมาณ ราย ราย จ่าย ปี งบ พ พ.ศ. 2567

  หมวด:
  หนังสือ ราชการ กรม สถ.
  วัน ที่: 2023-02-17

 5. การ จัด ส่ง ผล งาน ที่ เกิด การ ปฏิบัติ หน้าที่ หน้าที่ หน้าที่ ปฏิบัติ งาน และ ผล งาน ทาง วิชาการ วิชาการ) กรณีเยียว ขอรับ การ ประเมิน รอบ เดือน เมษายน 2563 (ส่ง ผล งาน 1 ปี)

  หมวด:
  หนังสือ ราชการ กรม สถ.
  วัน ที่: 2023-02-17

 6. ชี้แจง และ กำชับ การ ดำเนิน เกี่ยว กับ การ ขอ ใช้ ตำแหน่ง ผู้ บริหาร ของ องค์การ ส่วน ตำบล ตำบล ตำบล ตำบล ตำบล

  หมวด:
  หนังสือ ราชการ กรม สถ.
  วัน ที่: 2023-02-17

 7. แจ้ง การ โอน เงิน ภาษี เพิ่ม บัญชี บัญชี องค์การ บริหาร จังหวัด จังหวัด

  หมวด:
  หนังสือ ราชการ กรม สถ.
  วัน ที่: 2023-02-17

 8. ขอ ความ อนุเคราะห์ รายงาน ผล การ จ่าย งบ ประมาณ รายการ อุด ตาม อำนาจ หน้าที่ และ ภารกิจ โอน ประจำ ปี พ พ พ พ พ พ พ.ศ. 2564 – 2567 เพื่อ ประกอบ ประมาณ ราย ราย จ่าย ปี งบ พ พ.ศ. 2567

  หมวด:
  หนังสือ ราชการ กรม สถ.
  วัน ที่: 2023-02-17

 9. การ เร่งรัด ให้ องค์กร ปกครอง ท้องถิ่น ดำเนิน การ ชำระ ค่า ชำระ ชำระ (ค่า น้ำ ประปา)

  หมวด:
  หนังสือ ราชการ กรม สถ.
  วัน ที่: 2023-02-17

 10. ขอ ความ อนุเคราะห์ รายงาน ผล การ จ่าย งบ ประมาณ รายการ อุด ตาม อำนาจ หน้าที่ และ ภารกิจ โอน ประจำ ปี พ พ พ พ พ พ พ.ศ. 2564 – 2567 เพื่อ ประกอบ ประมาณ ราย ราย จ่าย ปี งบ พ พ.ศ. 2567

  หมวด:
  หนังสือ ราชการ กรม สถ.
  วัน ที่: 2023-02-17

 11. ชี้แจง และ กำชับ การ ดำเนิน เกี่ยว กับ การ ขอ ใช้ ตำแหน่ง ผู้ บริหาร ของ องค์การ ส่วน ตำบล ตำบล ตำบล ตำบล ตำบล

  หมวด:
  หนังสือ ราชการ กรม สถ.
  วัน ที่: 2023-02-17

 12. ขอ ความ อนุเคราะห์ ข้อมูล เพิ่มเติม เพื่อ พิจารณา พิจารณา ดำเนิน การ คำ หรือ คำ แนะนำ ของ คณะ วินิจฉัย ภาษี ที่ และ สิ่ง สร้าง สร้าง สร้าง สร้าง สร้าง สร้าง สร้าง สร้าง สร้าง

  หมวด:
  หนังสือ ราชการ กรม สถ.
  วัน ที่: 2023-02-17

 13. การ จัด ส่ง ผล งาน ที่ เกิด การ ปฏิบัติ หน้าที่ หน้าที่ หน้าที่ ปฏิบัติ งาน และ ผล งาน ทาง วิชาการ วิชาการ) กรณีเยียว ขอรับ การ ประเมิน รอบ เดือน เมษายน 2563 (ส่ง ผล งาน 1 ปี)

  หมวด:
  หนังสือ ราชการ กรม สถ.
  วัน ที่: 2023-02-17

 14. แจ้ง การ โอน เงิน ภาษี เพิ่ม บัญชี บัญชี องค์การ บริหาร จังหวัด จังหวัด

  หมวด:
  หนังสือ ราชการ กรม สถ.
  วัน ที่: 2023-02-17

 15. ขอ ความ อนุเคราะห์ ข้อมูล เพิ่มเติม เพื่อ พิจารณา พิจารณา ดำเนิน การ คำ หรือ คำ แนะนำ ของ คณะ วินิจฉัย ภาษี ที่ และ สิ่ง สร้าง สร้าง สร้าง สร้าง สร้าง สร้าง สร้าง สร้าง สร้าง

  หมวด:
  หนังสือ ราชการ กรม สถ.
  วัน ที่: 2023-02-17

 16. แจ้ง การ โอน เงิน ภาษี เพิ่ม บัญชี บัญชี องค์การ บริหาร จังหวัด จังหวัด

  หมวด:
  หนังสือ ราชการ กรม สถ.
  วัน ที่: 2023-02-17

 17. ขอ ความ อนุเคราะห์ รายงาน ผล การ จ่าย งบ ประมาณ รายการ อุด ตาม อำนาจ หน้าที่ และ ภารกิจ โอน ประจำ ปี พ พ พ พ พ พ พ.ศ. 2564 – 2567 เพื่อ ประกอบ ประมาณ ราย ราย จ่าย ปี งบ พ พ.ศ. 2567

  หมวด:
  หนังสือ ราชการ กรม สถ.
  วัน ที่: 2023-02-17

 18. ขอ ความ อนุเคราะห์ รายงาน ผล การ จ่าย งบ ประมาณ รายการ อุด ตาม อำนาจ หน้าที่ และ ภารกิจ โอน ประจำ ปี พ พ พ พ พ พ พ.ศ. 2564 – 2567 เพื่อ ประกอบ ประมาณ ราย ราย จ่าย ปี งบ พ พ.ศ. 2567

  หมวด:
  หนังสือ ราชการ กรม สถ.
  วัน ที่: 2023-02-17

 19. การ เร่งรัด ให้ องค์กร ปกครอง ท้องถิ่น ดำเนิน การ ชำระ ค่า ชำระ ชำระ (ค่า น้ำ ประปา)

  หมวด:
  หนังสือ ราชการ กรม สถ.
  วัน ที่: 2023-02-17

 20. ชี้แจง และ กำชับ การ ดำเนิน เกี่ยว กับ การ ขอ ใช้ ตำแหน่ง ผู้ บริหาร ของ องค์การ ส่วน ตำบล ตำบล ตำบล ตำบล ตำบล

  หมวด:
  หนังสือ ราชการ กรม สถ.
  วัน ที่: 2023-02-17

ดู ทั้งหมด

หนังสือ สั่ง การ สถ. จังหวัด แพร่

 1. เปิด หนังสือ ได้ เว็บไซต์ ใหม่ ที่ นี่ นี่

  หมวด:
  หนังสือ สั่ง การ สถ. จ.แพร่
  วัน ที่: 2020-11-09

 2. [พร 0023.1/ว 352-5 พย 63] กำหนด ฝึก อบรม เจ้า งาน สาธารณสุข รุ่น ที่ 1-2 ใหม่

  หมวด:
  หนังสือ สั่ง การ สถ. จ.แพร่
  วัน ที่: 2020-11-06

 3. [พร 0023.1/ว 355-6 พย 63] แจ้ง ใช้ งาน เว็บไซต์ งาน ส่งเสริม การ ปกครอง จังหวัด แพร่ แพร่ แพร่ แพร่ แพร่

  หมวด:
  หนังสือ สั่ง การ สถ. จ.แพร่
  วัน ที่: 2020-11-06

 4. [พร 0023.1/ว 350-4 พย 63] แจ้ง จัด โครงการ ฝึก อบรม อบรม เจ้า พนัก งาน รุ่น ที่ ที่ 1-2

  หมวด:
  หนังสือ สั่ง การ สถ. จ.แพร่
  วัน ที่: 2020-11-04

 5. [พร 0023.1/ว 349-3 พย 63] การ สัมมนา ออนไลน์ ออนไลน์

  หมวด:
  หนังสือ สั่ง การ สถ. จ.แพร่
  วัน ที่: 2020-11-04

 6. [พร 0023.1/ว 351-4 พย 63] แจ้ง เรื่อง ทำ วารสาร วิชาการ ศาล ปกครอง

  หมวด:
  หนังสือ สั่ง การ สถ. จ.แพร่
  วัน ที่: 2020-11-04

 7. [พร 0023.1/ว 436-27 ตค 63] ขอ เชิญ รับ นโยบาย ว่า ราชการ แพร่ แพร่

  หมวด:
  หนังสือ สั่ง การ สถ. จ.แพร่
  วัน ที่: 2020-10-31

 8. [พร 0023.1/335-27 ตค 63] การ ผ้า กฐิน วัด ที่ ไม่ มี กฐิน กฐิน กฐิน กฐิน) ประจำ ปี 2563 แพร่ แพร่ แพร่ แพร่ แพร่ แพร่ แพร่ แพร่

  หมวด:
  หนังสือ สั่ง การ สถ. จ.แพร่
  วัน ที่: 2020-10-31

 9. [พร 0023.1/ว 334-27 ตค 63] การ ผ้า กฐิน วัด ที่ ไม่ กฐิน กฐิน กฐิน กฐิน ตกค้าง ตกค้าง) ประจำ ปี 2563 แพร่ แพร่ แพร่ แพร่ แพร่ แพร่ แพร่ แพร่

  หมวด:
  หนังสือ สั่ง การ สถ. จ.แพร่
  วัน ที่: 2020-10-31

 10. [พร 0023.1/ว 4941-30 ต.ค.63] การ ประดับ สัญลักษณ์ ฉลอง รอบ รอบ รอบ ปี ของ การ สถาปนา ความ สัมพันธ์ ทาง การ ไทย กับ ประชาธิปไตย ลาว ลาว ลาว ลาว ลาว ลาว ลาว ลาว ลาว ลาว ลาว ลาว

  หมวด:
  หนังสือ สั่ง การ สถ. จ.แพร่
  วัน ที่: 2020-10-31

 11. [พร 0023.1/ว 431-22 ต.ค.63] มาตรการ ด้าน การ การ การ ดูแล ตน เอง จาก ระบาด ของ โรค ติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019

  หมวด:
  หนังสือ สั่ง การ สถ. จ.แพร่
  วัน ที่: 2020-10-24

 12. [พร 0023.1/ว 432-22 ต.ค.63] แจ้ง เลื่อน การ โครงการ อบรม หลักสูตร หลักสูตร สิทธิ ประโยชน์ บริหาร จัด การะบบ หลัก ประกัน สุขภาพ ของ ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น ที่ ที่ 1-5 ออก ไม่ กำหนด กำหนด กำหนด กำหนด มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี

  หมวด:
  หนังสือ สั่ง การ สถ. จ.แพร่
  วัน ที่: 2020-10-24

 13. [พร 0023.1/ว 426-21 ตค 63] การ การ รับ รู้ ชุมชน ครั้ง ที่ 39/2563

  หมวด:
  หนังสือ สั่ง การ สถ. จ.แพร่
  วัน ที่: 2020-10-22

 14. [พร 0023.1/ว 423-16 ตค 63] ประชาสัมพันธ์ มี ความ รู้ เข้าใจ เกี่ยว การ ป้องกัน โรค หลอด เลือด ฯ ฯ ฯ ฯ ฯ ฯ ฯ

  หมวด:
  หนังสือ สั่ง การ สถ. จ.แพร่
  วัน ที่: 2020-10-16

 15. [พร 0023.1/ว 422-16 ตค 63] แจ้ง แผน การ จัด จัด โครงการ ฝึก หลักสูตร ปฐมนิเทศ ข้า ราชการ พนัก ส่วน ท้องถิ่น บรรจุ เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม

  หมวด:
  หนังสือ สั่ง การ สถ. จ.แพร่
  วัน ที่: 2020-10-16

 16. [พร 0023.1/ว 421-16 ตค 63] ประชาสัมพันธ์ ฝึก อบรม หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ราชการ ของ นัก บริหาร ท้องถิ่น ปี งบ ประมาณ 2564

  หมวด:
  หนังสือ สั่ง การ สถ. จ.แพร่
  วัน ที่: 2020-10-16

 17. [พร 0023.1/ว 420-16 ตค 63] การ ปรับ การ ฝึก อบรม อป ท ท ท.รุ่น ที่ 1

  หมวด:
  หนังสือ สั่ง การ สถ. จ.แพร่
  วัน ที่: 2020-10-16

 18. [พร 0023.1/ว 344-16 ตค 63] เปลี่ยน การ ดู งาน ต่าง ประเทศ มา เป็น ใน ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ

  หมวด:
  หนังสือ สั่ง การ สถ. จ.แพร่
  วัน ที่: 2020-10-16

 19. [พร 0023.1/ว 419-16 ตค 63] แจ้ง โครงการ ฝึก อบรม บุคลากร ของ ส่วน ท้องถิ่น ประจำ ปี ประมาณ ประมาณ 2564

  หมวด:
  หนังสือ สั่ง การ สถ. จ.แพร่
  วัน ที่: 2020-10-16

 20. [พร 0023.1/ว 424-16 ตค 63] กำหนด งาน งาน งาน งาน Thyland Smart City Week 2020

  หมวด:
  หนังสือ สั่ง การ สถ. จ.แพร่
  วัน ที่: 2020-10-16

ดู ทั้งหมด

ข่าว ใน เครือ อป ท ท.จ.แพร่

 1. สถจ.แพร่ จัด ประชุม องค์กร ส่วน ท้องถิ่น พื้นที่ จังหวัด จังหวัด แพร่ แพร่

  หมวด:
  ข่าว ใน เครือ อป ท ท.จ.แพร่
  วัน ที่: 2019-09-30

 2. สถจ.แพร่ ร่วม ประชุม ประชุม ผ่าน วิดีทัศน์ ทาง ไกล ไกล ไกล ไกล ไกล ไกล (VDO конференція)

  หมวด:
  ข่าว ใน เครือ อป ท ท.จ.แพร่
  วัน ที่: 2019-09-30

 3. นาย ชัย พัฒน์ สวัสดิ์ ผต ผต.สถ ตรวจ ติดตาม ราชการ องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น

  หมวด:
  ข่าว ใน เครือ อป ท ท.จ.แพร่
  วัน ที่: 2019-09-30

 4. ประชุม เร่ง รัด ติดตาม พัสดุ ของ องค์กร องค์กร ปกครอง ส่วน 59

  หมวด:
  ข่าว ใน เครือ อป ท ท.จ.แพร่
  วัน ที่: 2019-09-30

 5. สถจ.แพร่ จัด อบรม และ ใน การ เขียน หนังสือ หนังสือ ราชการ ราชการ

  หมวด:
  ข่าว ใน เครือ อป ท ท.จ.แพร่
  วัน ที่: 2019-09-30

 6. ท้องถิ่น จังหวัด แพร่ พร้อม คณะ ลง ตรวจ หมู่ บ้าน ประปา ใน พื้นที่ อ.ร้อง กวาง

  หมวด:
  ข่าว ใน เครือ อป ท ท.จ.แพร่
  วัน ที่: 2019-09-30

 7. สถจ.แพร่ จัด ประชุม นายก องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น จังหวัด แพร่ แพร่ 4/59

  หมวด:
  ข่าว ใน เครือ อป ท ท.จ.แพร่
  วัน ที่: 2019-09-30

 8. สถจ.แพร่ เปิด โครงการ อบรม หลักสูตร ประสิทฺภาพ ช่าง ช่าง โยธา ของ ท ท

  หมวด:
  ข่าว ใน เครือ อป ท ท.จ.แพร่
  วัน ที่: 2019-09-30

 9. ประชุม ผู้ บริหาร ปลัด องค์กร ส่วน ท้องถิ่น ท้องถิ่น

  หมวด:
  ข่าว ใน เครือ อป ท ท.จ.แพร่
  วัน ที่: 2019-09-30

 10. โครงการ อบรม หลักสูตร การ บริหาร เสี่ยง ด้าน การ เงิน ของ องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น ท้องถิ่น ท้องถิ่น

  หมวด:
  ข่าว ใน เครือ อป ท ท.จ.แพร่
  วัน ที่: 2019-09-30

ดู ทั้งหมด

องค์การ บริหาร ส่วน แม่ มี มี

องค์การ บริหาร ส่วน ตำบล คำ มี เข้มแข็ง เป็น แหล่ง วัฒนธรรม ทำ เกษตร อินทรีย์ ส่งเสริม การ เรียน รู้ น้อม นำ แนว เศรษฐกิจ เพียง องค์การ บริหาร ตำบล คำ มี หนอง ม่วง แพร่ แพร่ แพร่ 54170, โทรศัพท์ 0-5450-6181

อบต.แม่ คำ มี © 2019 Всі права захищені. จัด ทำ โดย เว็บ ดีไซน์ 108 กรุ๊ป

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *